Vlada TK će sufinansirati 50% mjesečne karte za prevoz učenika

Olakšanje kućnom budžetu roditelja osnovaca u Tuzlanskom kantonu najavljeno je na današnjoj sjednici Vlade kantona. Naime, nakon razmatranja donesena je Odluka o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za naredna dva mjeseca.

”Ovom odlukom odobrava se sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prevoza učenika osnovnih škola u visini od 50% mjesečne škole za učenike koji putuju dva km i više, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim osnovama.” rekao je Elvir Tukić, stručni savjetnik za obrazovanje u ministarstvu obrazovanja i nauke TK.

Također, učenicima koji imaju prebivalište na području TK, a čija je najbliža osnovna škola na području drugog kantona imat će sufinansirane troškove karti. Osim što su odlučili da učestvuju u prevozu đaka, ministri Vlade TK odobrili su Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta, pa će u 2019. godini za rekonstrukciju cesta biti uloženo više od osam miliona maraka!

Najavljena rekonstrukcija cesta

”To je negdje oko 20 projekata i sanaciju pet klizišta čija je vrijednost 685.152 KM.. Što se tiče ostalih troškova vezanih za rekonstrukciju cesta planirana je izrada projektne dokumentacija od 200.000 KM. Za rješavanje imovinskih odnosa 250.000 KM,” kazao je Agan Delibajrić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.

Prvi projekat, najavljuju iz Direkcije regionalnih cesta, bit će rekonstrukcija regionalne ceste Dokanj – Šibošnica za koju je izdvojeno oko milion KM. Također, najavljuje se i rekonstrukcija puta Simin Han – Gornja Tuzla, no tu su i kapitalni projekti za 2019. godinu.

”Mi ćemo se fokusirati na dio puta treće trake prema aerodromu imamo urađen projekat gdje smo predvidjeli 1,4 miliona KM kao i dovršetak mosta na rijeki Spreči u Živinicama. Zatim i dovršetak kružnog toka u Gračanici i u Srebreniku” zaključio je Delibajrić.

Svi ovi najavljeni projekti bit će realizirani do kraja godine, a prvi radovi planirani su za 15. mart kada se očekuje početak rekonstrukcije ceste u Doknju. Osim ovih odluka Vlada je utvrdila i osnovicu za obračun plaće uposlenicima u oblasti obrazovanja, nauke, policije, pravosuđa i uprave. Visina osnovice i naknade ostala je nepromijenjena i iznosi 404 KM.

(RTV Slon)