Vlada TK: Budžetski deficit u TK smanjen na više od 30 miliona KM

Posljednjeg dana 2017. godine deficit u kantonalnom budžetu iznosio je 46 miliona KM, a godinu dana kasnije trebao bi biti smanjen na nešto više od 30 miliona maraka. 2015. godine on je iznosio skoro 100 miliona KM, kazao je to danas ministar finansija Tuzlanskog kantona Miralem Nuhanović, prezentujući izvještaj o radu ovog ministarstva.

Vlada je izvještaj prihvatila i ocjenila pozitivnim, a kao jedan od razloga istaknut je nastavak budžetske discipline. Novim Budžetom za 2019. godinu koji bi trebao biti razmatran na narednoj sjednici kantonalne Skupštine već je predviđeno dodatni 17,8 miliona KM na postojećih 248 miliona maraka koliko koštaju plaće budžetskih korisnika.

Od prvog januara 2019. godine, tokom porodiljskog dopusta uposlenici u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, imat će pravo na isplatu punog iznosa plaće, umjesto dosadašnjih 90% ostvarene prosječne plaće korisnika. Izmjenama ovih propisa Vlada Tuzlanskog kantona želi potaknuti populacijsku politiku, kojom bi se djelovalo na zaustavljanje iseljavanja, socio-ekonomske faktore i pomoć mladim roditeljima.