Vlada TK: 650 hiljada KM pomoći za hotelijerstvo i ugostiteljstvo

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o odobravanju sredstava pomoći privrednim subjektima u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva sa Konačnom listom fizičkih i pravnih lica kojima je odobrena refundacijasredstava.

Riječ je o sredstvima u ukupnom iznosu od 653.524 KM na ime refundacijeuplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za januar 2021. godine,privrednim subjektima u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva sa područja Tuzlanskog kantona, koja se nakon okončanog postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava pomoći privrednimsubjektima nalaze na konačnoj listi fizičkih i pravnih lica kojima je odobrena refundacijasredstava.

Na poziv se javilo 396 aplikanata od čega su 23 pravna lica bez poslovnih jedinica i 56 sa 106 poslovnih jedinica. Sredstva će biti korištena za refundaciju poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposelnika udjelatnostima hotelijerstva i ugostiteljstva, premaodređenim šiframa djelatnosti, a u cilju pomoćipreivrednim subjektima u saniranju ekonomskih šteta izazvanih epidemijom COVID-19. Obuhvaćeno je 1037 radnika.