Vlada TK: 650.000 KM poljoprivrednim proizvođačima za nabavku mineralnih đubriva

Vlada TK dala je saglasnost na Program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK kojim se utvrđuje iznos raspoloživih sredstava, plan utroška sredstava, opći kriteriji za ostvarivanje prava za dodjelu sredstava za nabavku mineralnih đubriva i način realizacije sufinansiranja.

 

Za ovu namjenu Vlada i Ministarstvo su osigurali 650.000 KM, a navedeni iznos bit će podijeljen po 50.000 KM po gradu/općini Tuzlanskog kantona.

 

Vlada TK je danas odobrila i 3,8 miliona KM Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona.

 

Donošenjem Odluke o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona, Vlada je nastavila aktivnosti na stvaranju svih potrebnih preduslova da se što prije počne sa primjenom elektronskih zdravstvenih knjižica i uvođenjem elektronskog recepta za građane Tuzlanskog kantona.Ministri su između ostaloga razmatrali i prihvatili Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za kalendarsku 2021. godinu kao i Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Vlada je odobrila 200.000 KM, na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.
Za sufinansiranje troškova odlaska i učešća na turniru Eurolige u sjedećoj odbojci 2022. godine, koji će se održati od 10-12.06.2022. godine, kantonalna Vlada odobrila 12.400 KM OK SKISO Sinovi Bosne Lukavac.