Vlada TK: 184 hiljada KM za sufinansiranje manifestacija kulture i izdavaštvo

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na Odluku Ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju ukupno 184.000,00 KM korisnicima sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti. Od ovog iznosa 165.000,00 KM se odnosi na sufinansiranje projekata manifestacija kulture, a 19.000,00 KM za projekte izdavačke djelatnosti. Komisija za odabir korisnika je konstatovala da od ukupnog broja aplikacija, njih 66 programa/projekata manifestacija kulture i 17 programa/projekata izdavačke djelatnosti ispunjavaju uslove, te je u skladu sa vrednovanjem predložila iznose za sufinansiranje programa/projekta.