Vlada FBiH – Za kulturu i sport 4,6 miliona maraka

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Raspodjela sredstava vršit će se u skladu s općim i posebnim kriterijima.

Za programe u sklopu transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa planirano je ukupno 720.000 KM, za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1.480.000 KM, a za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu 650.000 KM. Također je planirano i 1.420.000 KM za transfer za sport od značaja za FBiH, kao i 400.000 KM za mlade.

Ta sredstva će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva, a pojedinačne ugovore o njihovoj dodjeli s korisnicima potpisuje federalna ministrica kulture i sporta. Korisnici su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i o tome dostaviti izvještaj, a komisija Federalnog ministarstva kulture i sporta vršit će kontrolu utroška, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću.