Vlada FBiH: Realna cijena za tonu peleta trebala bi iznositi od 400 do 450 KM

Na poziv federalnog ministra trgovine Zlatana Vujanovića danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu održan sastanak s predstavnicima Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i privrednika, koje je predvodio predsjednik Grupacije šumarstva i drvne industrije Vildan Hajić. Sastanku su prisustvovali i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, glavni federalni tržišni inspektor Elmir Ramić i savjetnik premijera Federacije BiH za ekonomska pitanja Goran Miraščić, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Cilj sastanka bio je koordiniranje zajedničkih aktivnosti radi osiguranja urednog snabdijevanja peletom i ogrjevnim drvetom u predstojećoj sezoni grijanja uz ekonomsko prihvatljive cijene uz maksimalnu socijalnu osjetljivost primjerenu ekonomskoj realnosti. Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora, po zaduženju Vlade Federacije BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove utvrdila je da su proizvođači i prodavci peleta i ogrjevnog drveta, koristeći novonastalu situaciju općeg povećanja cijena roba i usluga, nerealno visoko podigli cijene, pri tome ne pokazujući društvenu odgovornost i socijalnu osjetljivost u aktuelnom momentu globalne inflacije i smanjenja kupovne moći stanovništva.

Federalna inspekcija je prethodnih dana izvršila uvid u stanje zaliha i kalkulacije cijena proizvođača i trgovaca peletom i ogrjevnim drvetom u Federaciji BiH, te o tome izvjestila Federalno ministarstvo trgovine. Na današnjem sastanku Federalnog ministarstva trgovine i Federalne uprave za inspekcijske poslove s odgovornim predstavnicima privredne komore za ovu oblast i poslovnog sektora, zatraženo je da u skladu sa svojim kompetencijama, privrednom relevantnošću i utjecajem izvrše neophodnu koordinaciju s relevatnim poslovnim subjektima za racionaliziranje troškova poslovanja radi snižavanja maloprodajnih cijena peleta i ogrjevnog drveta. Na sastanku je tokom diskusije istaknuto da bi u ovom momentu realna cijena za tonu peleta trebala iznositi od 400 do 450 KM, a za kubni metar iscjepanog ogrjevnog drveta od 100 do 120 KM.

Ukoliko izostane volja adresiranih poslovnih subjekata iz ove oblasti, Vladi Federacije BiH bit će predloženo da u skladu sa zakonom i nadležnošću poduzme i inicira mjere zaštite ekonomskih i potrošačkih interesa građana, ne isključujući i najrestriktivnije zakonske mjere. S ciljem da zaštiti domaće tržište i osigura dovoljne količine peleta i ogrjevnog drveta po ekonomski prihvatljivim cijenama, Vlada Federacije BiH je krajem maja ove godine, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, uputila inicijativu Vijeću ministara BiH da se privremeno zabrani izvoz određenih šumskih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta.

Vijeće ministara je prihvatilo ovu inicijativu i 16. juna 2022. godine donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvoza na period od devedeset dana. Nakon donošenja ove odluke, Federalno ministarstvo trgovine je u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, a radi zaštite interesa građana, fizičkih i pravnih osoba, kao i javnih ustanova u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koji koriste navedene energente, pokrenulo aktivnosti, među kojima je i provedeni inspekcijski nadzor.