Vlada FBiH: Povećani prihodi u odnosu na isti period prošle godine

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za razdoblje od 1. januara do 31. marta 2022.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje Budžeta u prva tri ovogodišnja mjeseca iznose 1.086,6 miliona KM, što je 19 posto planiranog za 2022. i više za 12 posto u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi od poreza iznose 982,71 milion KM, što je 25 posto planiranog za 2022., a u odnosu na prethodnu godinu bilježe rast za 14 posto.

Tromjesečni prihodi od poreza na dobit iznosili su 18,7 miliona KM, što je 28 posto ukupno planiranih za 2022., a 11 posto više u odnosu na ostvarenje u istom prošlogodišnjem razdoblju. Najveće udio u tim prihodima čini porez na dobit banaka od 6,2 miliona KM.

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao najznačajnija stavka, sa učešćem od 52,03 posto u ukupno ostvarenim prihodima, primicima i finansiranju, iznose 565,3 miliona KM. To predstavlja 25 posto planiranog Budžetom za 2022., te 113 posto u odnosu na ostvarenje u prvom kvartalu prethodne godine. Doprinosi za PIO bili su najveći u martu, kada su iznosili 195,5 miliona KM, a najmanji u januaru sa 176,6 miliona KM.

Prihodi od indirektnih poreza čine 36,69 posto ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i finansiranja, a u razdoblju januar – mart 2022. iznosili su 398,7 miliona KM, što je 24 posto planiranih sredstava Budžetom za 2022., a porasli su za 16 posto u odnosu na prva tri prošlogodišnja mjeseca.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje januar – mart 2022. iznose 877 miliona KM, što je 16 posto planiranog Budžetom FBiH. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 809,95 miliona KM, što je 92 posto ukupno obračunatih, a u odnosu na isto lanjsko razdoblje manji su za dva posto.

Najveći iznos sredstava od 692,4 miliona KM utrošen je na socijalna davanja, što predstavlja 78,95 posto ukupno realiziranih rashoda. Tekući transferi i drugi tekući rashodi, koji čine 79,57 posto ukupnog izvršenja Budžeta za 2022., iznose 697,86 miliona KM, što je 19 posto planiranog, te 7,2 miliona KM manje u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u razdoblju januar – mart 2022. odnose se na redovne mjesečne transfere.

Tako je isplata penzija iznosila 563,42 miliona KM, za civilne žrtve rata isplaćeno je 5,8 miliona KM, za vojne invalidnine 62,62 miliona KM, kroz transfer za provedbu Zakona o pravima demobilisanih branitelja (egzistencijalna naknada) izdvojeno je 11,33 miliona KM, kroz transfer za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 3,7 miliona KM, te za civilne invalidnine 33,79 miliona KM.