Vlada FBiH odobrila 4,2 miliona KM za uvezivanje staža radnicima rudnika uglja

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom je odobrila Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza, Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica i Rudniku mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje 73 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje iznos od 2.249.812,03 KM, te za 47 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.967.337,60 KM

Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobreno je za uvezivanje radnog staža u ukupnom iznosu od 798.556,88 KM za 43 radnika, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza 485.632,86 KM za deset radnika, Rudniku mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila odobrava se uvezivanje radnog staža za jednog radnika 39.861,01 KM, a Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.oo. Kakanj za deset radnika 350.568,38 KM. Rudniku uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je 575.192,90 KM za uvezivanje radnog staža devet radnika.

Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, radnicima koji nisu stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.821.457,74 KM za 40 radnika.

Privrednom društvu Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobreno je 145.879,86 KM za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, za sedam radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje.

Sredstva će biti isplaćena iz sredstava zavisnih društava-rudnika uglja u Koncernu Elektroprivrede BiH, a obezbijeđena su Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja od strane Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, od 25.05.2021. godine.

Za realizaciju Odluke zaduženi su EPBiH, zavisna društva – rudnici u Koncernu EPBiH, Federalni zavod PIO i Porezna uprava FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.