Vlada FBiH i borci potpisali sporazum

Sporazum između Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u budžetu FBiH   za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija potpisan je danas  u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu.

Sporazumse odnosi na dostignuti  nivo sredstava u budžetu FBiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata namjenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija.

Osnova sporazuma, danas potpisanog u Sarajevu, je da sredstva koja ne budu utrošena budu preusmjerena u posebno stavku za trensfer i na taj način će biti rješavane potrebe boraca i boračke populacije. Istaknuto je da je sporazum dio reformske agende jer rješava osjetljiva socijalna pitanja na način koji je prihvatljiv partnerima iz EU.

Tokom sastanka sa predstavnicima bortačke populacije premijer Federacije Fadil Novalić je rekao da je, kao korak kia promjenama, neophodno definirati reprezentativnost boračkih udruženja, jer ih u Federaciji BiH ima preko 1.000.

Potpisnici predstavnici deset udruženja
Prema Odluci Vlade FBiH od 15. juna, sporazum su u ime Vlade FBiH potpisati resorni ministar Salko Bukvarević, a u ime boračkih udruženja i udruga predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH Almin Škrijelj, predsjednica Zajednice kantonalnih zajednica udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu HB Jasna Zlomislić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Esad Delić, predsjednik Udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata HVO HB Dragan Radić, v.d. predsjednika Saveza boraca FBiH Niaz Hodžić, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO HB Nikica Tomić, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH Šerif Patković, predsjednik Udruge nositelja ratnih odličja HVO-HB Lazar Martinović, predsjednik Saveza udruženja boraca ”Patriotska liga” BiH Salih Kulenović i ovlašteni predstavnik Udruge organizatora otpora HVO BiH Miljenko Lugonja, saopćeno je iz Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Ispred sjedišta  Vlade FBiH i dalje su demobilizirani borci iz nekoliko udruženja, koji je odustaju od glavnog zahtjeva, a to je da demobilizirani borci imaju redovnu mjesečnu naknadu od 326 KM. također traže i jedinstveni spisak boraca na nivou Federacije.

(BHRT)