Više od 433 hiljade nezaposlenih osoba u BiH

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.01.2019. godine na evidencijama je prijavljeno 433.438 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 31.12.2018. godine predstavlja smanjenje za 1.828 osoba ili 0,42%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 241.941 ili 55,82% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,12%, zatim radnici sa SSS 28,18%, te NKV radnici 27,38%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u januaru 2019. godine, novoprijavljenih osoba koje traže posao bilo je 16.778. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 18.126. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 10.653 ili 58,77%.

U januaru 2019. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.701 potrebu za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.940, navodi se u saopćenju Agencije za rad i zapošljavanje BiH.