Vijeće ministara traži da se ispoštuje odluka o smještaju migranata u “Biru”

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici razmotrio je aktuelnu migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini s ciljem iznalaženja hitnih rješenja za smještaj migranata koji se trenutno nalaze na lokalitetu „Lipa“ i donijelo odgovarajući zaključak kojim se ponavlja zahtjev za provedbu ranije odluke o njihovom smještaju u kamp “Bira”.

-Kako je lokaciju bivše tvornice “Bira” u Bihaću, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom Odlukom od 11. marta 2019. godine odredilo kao privremeni prihvatni centar za smještaj migranata, Vijeće ministara BiH izričito poziva vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj migranata na lokaciju “Bira”, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Vijeće je na današnjoj sjednici donijelo i Odluku o odobravanju 175 hiljada KM granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine za izgradnju kapaciteta i opremanje hitnog operativnog centra u Sarajevu. Riječ je o sredstvima koja je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice obezbijedilo s budžetske pozicije „nabavka materijala“, a ušteđeni novac će sada biti preusmjeren Društvu Crvenog krsta BiH, s ciljem poboljšanja komunikacije i koordinacije u strukturi Društva Crvenog krsta/križa.

Vijeće ministara je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sa periodom realizacije 2016. – 2018. godine. Na ovaj način produžen je rok za provođenje ovog projekta do 2022. godine.

Takođe, Ministarstvo odbrane je predložilo, a Vijeće ministara BiH donijelo još jednu o izmjenama spomenute odluke kojim se vrši preraspodjela sredstava. Iznos od 3,3 miliona KM biće obezbijeđen prestrukturisanjem budžetskih sredstava iz  2020. godine, dok će 5.844.000 KM biti obezbijeđeno iz budžeta institucija BiH u periodu 2021. – 2022. godina, do kada će se provoditi ovaj projekat.

-Odobravanjem prestrukturisanja sredstava smanjiće se zahtjevi za obezbjeđenjem dodatnih sredstava iz budžeta i omogućiti daljnja modernizacija Oružanih snaga BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara.