Kakvi su planovi RMU Banovići za 2021. godinu?

U ovoj godini, plan proizvodnje i finansijski plan u Rudniku mrkog uglja Banovići su realizovani skoro u potpunosti. U 2021-oj planovi su slični, a to je proizvodnja uglja milion i 700 hiljada tona, te otkrivke oko 10 miliona metara kubnih.

”Finansijski plan imat će malo korekcija, s obzirom na velike rashode, na neka zaduženja kreditna koja su bila. Moramo svesti na minumum rashod, da bi Rudnik mogao funkcionisati normalno”, navodi Fadil Kudumović, direktor RMU ”Banovići” d.d. Banovići.

U narednoj godini planirana su određena ulaganja odnosno investicije na površinskoj i podzemnoj eksploataciji. Polovinom 2021. bi trebao biti kompletiran transportni sistem za odvoz otkrivke na Površinskom kopu Turija, kada će biti montiran odlagač, za koji je uplaćeno više od tri miliona KM.

”Investicije za narednu godinu su one prijeko potrebne. Imamo u podzemnoj eksploataciji nabavku sistema, zamjene stare. Sljedeće godine treba ići u realizaciju i novi pogon Jug 4, sve neophodno što nam treba, na Separaciji također, pošto je dotrajala oprema, zamjena sita i drobilica, površinska eksploatacija naravno, sve ono što nam je potrebno za proizvodnju”, ističe Kudumović.

Podsjetit ćemo da je u ovoj godini pušten u rad dio transportnog sistema za odvoz otkrivke, a čija je vrijednost viša od 50 miliona KM. Ovaj sistem ima dva drobilična postrojenja, a plan je u narednom periodu izgraditi još jedno. Kada transportni sistem bude kompletiran, steći će se uslovi za određene uštede, jer će biti smanjen broj damper kamiona koji će prevoziti otkrivku. U ovom preduzeću vjeruju da će poslovati pozitivno i u narednoj godini, te opsluživati sve kupce ugljem bez zastoja.