Vijeće ministara BiH nije usvojilo izmjene Odluke o uslovima za ulazak stranaca

Vijeće ministara BiH, uz osam glasova za i dva protiv, u drugom krugu glasanja nije donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Takođe, Vijeće ministara BiH, uz sedam glasova za i tri glasa protiv, nije u drugom krugu glasanja donijelo Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o vizama, koju je predložilo Ministarstvo vanjskih poslova.

U drugom krugu glasanja, uz sedam glasova za i tri protiv, Vijeće ministara BiH nije postiglo konsenzus u vezi sa donošenjem Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.