Vakcine trebaju biti prioritet za Vijeće ministara BiH i druge institucije

Zajednička komisija za ljudska prava podržala je poslaničku inicijativu zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denisa Zvizdića kojom se traži od Vijeća ministara BiH početak pregovora o direktnoj nabavci vakcina za najugroženije kategorije stanovništva Bosne i Hercegovine.

Na taj način Zajednička komisija za ljudska prava podržala je namjeru predlagača inicijative da Bosna i Hercegovina, kao država, pronađe alternativni način za nabavku vakcina s obzirom da ‘COVAX instrument u kojem učestvuju 172 države svijeta još nije počeo davati očekivane rezultate’.

– U tom smislu, opredjeljenje je da trebamo slijediti primjer država regije poput Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije koje učestvuju u COVAX-u, platile su i naručile svoje doze, ali istovremeno pronašle alternativni način da dođu do vakcina na jedan od dva načina, bilateralnim sporazumima s drugim državama koje imaju na raspolaganju veći broj vakcina ili direktnim pregovorima s proizvođačima i distributerima vakcina koji su dobili odobrenje – naglasio je Zvizdić.

Po njegovim riječima, zbog toga imamo situaciju da su države regije već počele vakcinaciju rizičnih grupa, a Bosna i Hercegovina trenutno nema niti jednog vakcinisanog građanina.

– To pitanje treba biti prioritet za Vijeće ministara BiH i druge nadležne institucije, jer smo kao država na četvrtom mjestu po smrtnosti od virusa korona, gledajući proporcionalno po broju stanovnika (ispred nas su samo San Marino, Belgija i Slovenija) – obrazložio je Zvizdić na današnjoj sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava.

Inicijativa Denisa Zvizdića kojom se traži alternativni način nabavke vakcine za rizične kategorije bh. stanovništva odnosi se na neke od tri vrste vakcina koje je odobrila Evropska unija.

Na današnjoj sjednici Zajednička komisija za ljudska prava, među ostalim tačkama, razmatrala je i prihvatila delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja te inicijative u Domu naroda PS BiH, u suradnji s nadležnim organima vlasti pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u BiH.

Po Bećirovićevim riječima, taj zakon bi trebalo da regulira pitanje zdravstvene ispravnosti vode, a bitan je i za put BiH prema EU.