Uz Svjetski dan voda održan je Okrugli sto

U organizciji Ekološkog saveza TK u Velikoj Sali TC Dramar u Tuzli održana je svečanost koja je okupila sve generacije koje su podsjetile važnost vode na svim nivoima. Mnogobrojni učenici su sa svojim pedagozima , posebno obučeni za ovu svečanost požurili da recituju , pjevaju i sviraju svoje pjesmice koje su pripremili raznoliko na razne načine, da istaknu blago vode bez koje nema života.

Obilježavanje ovog važnog datuma je Generalna skupština Ujedinjenih naroda svojom Rezolucijom odlučila da se ovaj datum od 1993. godine obilježava kao Svjetski dan voda.

Okrugli sto je okupio ekologe stručnjake koji poznaju srž vode, rijeka , jezera i potoka i stigli su da zajednički daju doprinos na ovaj način unapređenju ekološke svijesti za očuvanje vode i racionalnog raspolaganja vodom , što zahtjeva pažnju javnosti na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Na ovoj ekološkoj svečanosti koji je praznik vode prisutne je pozdravio predsjednik Ekološkog saveza EKO-ZELENI TK, prof.dr. Muhamed Omerović, koji je na jedan stručan način dokučio sve aspekte da iznese o važnosti vode i da zajedno da doprinos sa svojim kolegama unapređenju ekološke svijesti za očuvanje vode i racionalnog raspolaganja vodom. Posebno je istakao porast zagađenosti vode koji je postao ozbiljan planetarni problem koji se mora rješavati sa većim tehnološkim i ekonomskim naporima.

Taj problem se može znatno ublažiti odgovornijim ponašanjem prema vodi svakog čovjeka na način sačuvanja velikih fondova koji nisu zagađeni.Potrebna je regulacija rijeka počev od gornjih tokova, u cilju zaštite od poplava i poljoprivrednih zemljišta.

“Da se uklone divlje deponije koje su u blizini rijeka, da se primjene ekološki standardi u proizvodnji, da se utvrde ekološke zone slivu rijeka i istraži i očuva biodiverzitet , odnosno flora i fauna u slivu , ali i da se uspostave kolektoru u cilju tretmana vode. Treba snažnija primjena ekološkog zakonodastva u cjelini, da se eko edikuje stanovništvo u cjelini uz više RTV emisija”, ističe prof.Omerović, te naglašava:

“Savjetujemo stanovništvu,koristiti biorazgradive deterđente i ekološka stredstva za čišćenje jer na taj način pomažemo biološku razgradnju.Trebamo voditi računa šta bacati u kanalizaciju , ne ulijevati kuhinjske masnoće i ulja , što je moguće više smanjiti upotrebu pasticida i umjetnog gnojiva, ne odlagati otpad i staro motorno ulje u blizini izvorišta pitke vode i vodotoka i potencijalnih izvorišta pitke vode. Svakako važna je i Evropska povelja o vodi koja glasi: Voda ne poznaje granice, voda je ljudski problem, bez vode nema života, ona je dragocjeno dobro neophodno u svakoj djelatnosti.Slatkovodne zalihe nisu neiscrpne, neophodno ih je sačuvati ih, kontrolisati i ako je moguće povećavati.”

U narodu se čuje ekologizam, došlo je vrijeme da vodu treba oprati, treba nam ekološka disciplina ii odgovornost prema prirodi. Potrebno je poštivanja veličanstva vodi, trebalo bi da se u narednom periodu u skorije vrijeme donese odluka o utvrđivanju Dana rijeke Spreče, Dan rijeke Jale, Dan rijeke Tinje, Dana jezera.

Uz srdačan pozdrav , uz ekologizam profesor Omerović ističe: Rijeke ne treba čuvati od ljudi, već učiti ljude da poštuju i vole rijeke“.

Čuvajmo naše vode,poručuju ekolozi sa Okruglog stola uz obilježavanja Svjetskog dana voda 22 marta.

D. Rebić