Usvojeni prijedlozi o izmjenama zakona o obrazovanju u TK

Kako bi se stvorile pravne osnove za stipendiranje posebno nadarenih učenika, čime će se pristupiti ispunjenu još jedne od mjera najavljenih prilikom imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada je jučer utvrdila prijedloge Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o izmjeni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Kada je u pitanju srednje obrazovanje, predviđeno je da se osim stipendiranja posebno nadarenih učenika, mogu stipendirati i učenici deficitarnih zanimanja. Ovim izmjenama i dopunama, također se, stvaraju i pretpostavke za donošenje propisa kojim će se kvalitetnije urediti prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Jučer utvrđeni prijedlozi izmjena i dopuna Zakona uputiti će se Skupštini TK na razmatranje i donošenje.

Vlada je jučer utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Naime, u primjeni postojećeg Zakona uočene su pravne praznine i nedorečenosti koje bi trebalo otkloniti kako bi se unaprijedio predškolski odgoj i obrazovanje. Kao najznačajnije izmjene koje nudi danas utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna su preciziranje da komisiju za upis djece sa lakšim smetnjama u predškolsku ustanovu sačinjavaju pedijatar, pedagog-psiholog ili socijalni radnik, edukator-rehabilitator i odgajatelj.

Kao sasvim novo rješenje u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uvrštene su odredbe koje govore o podobnosti zaposlenika za rad sa djecom odnosno privremenoj suspenziji zaposlenika. Također, novina su i odredbe koje govore o suspenziji direktora i obavezi lica razriješenog ili suspendovanog sa dužnosti direktora javne predškolske ustanove, što do sada nije bilo normirano i skoro je identično sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju odnosno Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.

Osim navedenog dopunama se predviđa i formiranje aktiva direktora predškolskih ustanova, a Zakon predviđa i sankcije pravnom ili fizičkom licu koje ne registrovano obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, čime se stvara mogućnost nadležnim inspekcijskim organima da mogu poduzimati adekvatne mjere u cilju suzbijanja nezakonitog rada raznih ustanova koje se bave predškolskim odgojem i obrazovanjem.