Usvojene izmjene zakona o demobilisanim borcima i nosiocima priznanja

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na vanrednoj sjednici Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i njihovih porodica, kojim je predviđeno da se u prava na mjesečne novčane naknade uvode i nove kategorije iz te populacije.

– To se prije svega odnosi na pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, koje bi imali i demobilizirani branioci povratnici u entitet Republiku Srpsku ili u Brčko Distrikt BiH, bez obzira na godine života, ako ne ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako su bili pripadnici oružanih snaga najmanje 12 mjeseci – kazao je pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo.

Drugo pravo je da novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrlog demobiliziranog branioca povratnika u Republiku Srpsku ili Brčko Distrikt BiH bez obzira na godine života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode veće od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji za decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.

– Također, uvodi se pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, koje može ostvariti supruga umrlog demobiliziranog branioca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji za decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci. Kantoni će svojim propisima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina – navodi Terzo.

Osim ovog akta, Dom naroda je usvojio i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kojim je propisano povećanje osnovice odnosno mjesečne naknade ovoj boračkoj populaciji za 13,8 posto.

– Trenutna osnovica je 641,66 KM, a na osnovu ovih zakonskih izmjena, iznosit će 730 KM, za šta je obezbjeđeno dva miliona KM – rekao je Mirza Terzo.

Naknade će dobitnicima ratnih priznanja biti usklađivane po tzv. švicarskoj formuli, a to po trenutnim pokazateljima znači rast naknada svake godine, konstatovao je on.

RTV Slon/FENA