Usvojena Informacija o reformi sistema socijalne zaštite

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o reformi sistema socijalne zaštite. Kako se u Zaključnim razmatranjima u ovoj Informaciji navodi, socijalna politika je u zajedničkoj nadležnosti FBiH i kantona, ali je njeno sprovođenje u isključivoj nadležnosti kantona. Ovakav pristup ne obezbjeđuje ravnopravnost građana u ostvarivanja prava jer kantoni različito postupaju po ovom pitanju, a čime se krše i međunarodni dokumeti iz ove oblasti.

Analize pokazuju da je postojeći sistem socijalne zaštite, krajnje nepravedan, nefikasan i neodrživ.

U procesu reforme sistema socijalne zaštite pokrenuto je niz aktivnosti na izmjeni postojećih i donošenju novih zakonskih propisa kako bi se uskadili sa međunarodnim dokumentima, ratifikovanim konvencijama i poveljama.

Novi propisi bi trebali obezbijediti jačanje sistema socijalne zaštite, unaprijediti djelatnost socijalnog rada, potaknuti razvijanje socijalnih usluga, uspostavu, izjednačavanje i dostupnost osnovnih prava, jačanje alternativnih oblika zbrinjavanja.

Kadrovski i tehnički kapaciteti ustanova socijalne zaštite, a posebno Centara za socijalni rad koji imaju ključnu ulogu u ostvarivanju socijalne zaštite građana i njihovih porodica, a samim tim i ključnu ulogu u sprovođenju reforme sistema socijalne zaštite su nezadovoljavajući i nisu usklađeni sa propisanim standardima i normativima.

(Nezavisni.ba)