Usvojen Budžet Grada Tuzla: Bez inovativnih i razvojnih prijedloga

Budžet Grada Tuzla za 2021. godinu usvojen je u iznosu od oko 65 miliona KM. Nacrtom je Budžet predložen u iznosu od 61 milion, ali su povećan za četiri miliona jer je toliko ostalo neiskorištenih sredstava iz prošle godine. Budžet, prema zaključcima opozicije, nije ni socijalni ni razvojni, a nije ni inovativan niti inkluzivan, budući da ne uključuje nove korisnike i skoro da se ne razlikuje od prošlogodišnjeg.

Nama treba inovacija u pogledu pandemije Covid 19, krize, recesije, treba nam da imamo novih budžetskih stavki novih rješenja za postojeće i nove probleme. Potrebno je budžet više učiniti inkluzivnim, za građane, privrednike, da imamo veći broj eksternih budžetskih korisnika a ne mali broj onih na  koje dajemo godinama sredstva, a ništa ne rade, ne mijenjaju, samo još više traže kroz svoje inicijative, ističe Admir Čavalić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla (SBiH).

Vijećnik Naše stranke Omer Berbić ističe da bi se smanjenjem naknada za klubove vijećnika i paušale moglo uložiti više sredstava u grantove za mlade i druge razvojne grantove.

Kada se govori o Budžetu kada kažu da je razvojni, ja tu poredim dvije komponente: finansiranje Klubova vijećnika i grantove za mlade. Finansiranje Klubova vijećnika je oko 550 000 KM, grant za mlade 23 000 znači  u tom smislu razvoj grada je projektiran na to da se razvija grad prema političkim partijama i sve većoj politizaciji, a sve manje prema mladima i to je razlog zašto mladi odlaze, smatra Berbić.

Vijećnici su ukazali na nedovolju količinu sredstava za sanaciju posljedica pandemije korona virusa, koja je utjecala na sve segmente društva. Mali obrti, koji imaju veliki značaj za privredu, trebaju veću finansijsku podršku.

Mi smo najviše zamjerali to što nije izdvojeno dovoljno sredstava za saniranje posljedica pandemije covid 19 koja je imala najviše utjecaja na male privrednike. Ja sam tražila da se izdvoje dodatna sredstva za pomoć malim obrtima jer smatram da su oni osjetili najveće posljedice ove pandemije i da se povećaju grant pomoći socijalno ugroženim porodicama, kazala je Esana Kavazbašić Huskanović, vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla (PzP)

Kako bi se, koliko toliko, pomoglo i građanima i zdravstvenom sektoru, vijećnik Tuzlanske alternative tražio je da se određena sredstva usmjere za Plućni odjel Doma zdravlja Tuzla, a ovaj prijedlog naišao je na podršku u Gradskom vijeću.

Tražio sam u Nacrtu Budžeta da se izdvoji 200 000 KM za Dom zdravlja, a u pitanju je taj plućni Odjel, gdje je najkritičnije u borbi protiv Covida. U sljedećoj sedmici već ćemo posjetiti Dom zdravlja i raspisati tender za nabavku opreme koja je sada najpotrebnija u ovom vremenu, tvrdi vijećnik Mensur Alić.

SDA je predložila 20 amandmana kako bi u Budžet unijeli novine budući da, kako ističu, aktuelna vlast ne radi na promjenama. Ovih 20 amandmana su u vrijednosti od oko 5 miliona KM i uglavnom se odnose na infrastrukturne i projkete za mlade, no nisu naišli na podršku većine u vijeću.

Očita je nervoza i isključivost posebno kod amandmana SDA koji su temeljni za koje tvrdim da su vrlo jasno definirani i vidi se nervoza što ukazuje na to da je ipak budžet od strane predlagača urađen dosta neinovativno, budžet nije socijalan i nije razvojan, kazao je vijećnik ispred SDA Zijah Rifatbegović.

U Javnoj raspravi je pristigao veliki broj prijedloga da se finansiraju udruženja koja rade sa djecom  oboljelom od teških i trajnih bolesti. SDP i parlamentarna većina su zajedničkim amandmanom  predložili stavljanje granta od 30 000 KM Službi za sport, kulturu i mlade, koji bi, u skladu sa pravilnikom o raspodjeli sredstava, bio dodijeljen ovim udruženjima.

S obzirom da smo predložili amandman a vidjeli ste u obrazloženju predlagača da su odmah rekli da prihvataju taj amandman gradonačelnik je dao još jedan amandman vezan za to a to je da se izmijeni odluka o izvršenju budžeta kako bi se ta sredstva mogla trošiti, kazao je Alen Kapidžić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla (SDP).

Usvojeni su mnogi prijedlozi vezani za veća ulaganja u sport. U planu je uređenje gradskog stadiona Tušanj, a sredstva za finansiranje sportskih organizacija trebala bi biti vraćena na prošlogodišnji nivo. Zbog pandemije, prihodi sa svih strana su slabiji nego prethodnih godina što je utjecalo i na visinu ovogodišnjeg Budžeta.