Uskoro počinje uređenje prostora ispred Doma zdravlja u Srebreniku

U prostorijama Gradske uprava u Srebreniku gradonačelnik Nihad Omerović uručio je direktorici JZU Dom zdravlja Srebrenik gospođi Azri Imširović odobrenje za građenje (građevinsku dozvolu) za vanjsko uređenje prostora ispred objekta Doma zdravlja u Srebreniku i novoizgrađenog objekta službe za hitnu medicinsku pomoć.

“-Obzirom da se pomenuti objekat nalazi u užoj gradskoj jezgri grada Srebrenik, te da ga svakodnevno koristi veliki broj građana, a da će isti također u budućnosti imati funkciju i svojevrsnog trga, smatramo da je ovo jedan veoma važan korak u uređenju našeg grada”, naveo je gradonačelnik Omerović.

Nakon što je završeno izdavanje dozvole za izgradnju, JZU Dom zdravlja Srebrenik će pristupiti objavi javnog poziva/tendera za realizaciju projekta vanjskog uređenja. Predračunska vrijednost ovog projekta je 180.000 KM, od čega je budžet grada Srebrenik obezbijedio 70.000 KM, a 110.000 KM je obezbijedila JZU Dom zdravlja Srebrenik.