Ured za veterinarstvo BiH i Dogs Trust dogovorili pojačanu saradnju o rješavanju problema pasa lutalica

Fondacija Dogs Trust i Kancelarija/Ured za veterinarstvo u BiH
dogovorili su intenziviranje saradnje po pitanju uspostavljanja Sistema za upravljanje populacijom pasa u skladu sa državnom zakonskom legislativom, u svim lokalnim zajednicama diljem zemlje.

Planira se da saradnja između ove krovne državne organizacije za veterinarstvo, i Fondacije Dogs Trust kao jedne od najvećih organizacija za dobrobit pasa na svijetu koja još od 2012. godine pruža značajnu dobrovoljnu podršku u BiH, rezultira usmjerenim aktivnostima u pravcu bolje, dosljednije i sistemske implementacije državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, a sve u cilju trajnog i humanog rješavanja problema pasa lutalica sa kojim se BiH susreće već dugi niz godina.

Sastanku su sa strane Kancelarije/Ureda prisustvovali novoimenovani direktor, Saša Bošković, i državna veterinarska inspektorica za nadzor dobrobiti životinja, Inga Dujmović, a sa strane Fondacije Dogs Trust, šef Predstavništva u BiH, Anel Bećirović, Službenik za obuku i kampanje, Amer Talić, i Službenica za odnose s javnošću, Sanja Bianculli.

Fondacija Dogs Trust je do sada kroz programe koje je u potpunosti finansirala, osigurala značajnu podršku na preko 75% teritorije zemlje. Kroz usavršavanje koje se provodi u saradnji sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, te finansiranje masovne sterilizacije, značajno je podignut kapacitet veterinarske struke i unaprijeđena dobrobit pasa ali i zajednice. Sterilizacija pasa i dodatni veterinarski tretmani, kao što su vakcina protiv bjesnila i označavanje pasa u svrhu boljeg nadzora, osigurana je za blizu 100,000 pasa od koji su skoro 70,000 bili psi bez vlasnika. Programe edukacije završilo je skoro 350,000 djece, te blizu 1500 vlasnika i njihovih ljubimaca, a kroz veliki broj kampanja, značajno je podignuta svijest javnosti o ovom pitanju, saopćeno je iz Fondacije Dogs Trust.