Upravni odbor Sindikata rudnika FBiH: Ne damo ugalj!

Upravni odbor Sindikata rudnika FBIH danas je održao vanrednu sjednicu u zgradi direkcije Rudnika Kreka u Tuzli  na kojoj su zahtjevi rudara objedinjeni i proslijeđeni, a dostavljen je  i odgovor na stavove Sindikata elektroenergetskih radnika FBIH.

Među zahtjevima koji su naveli jeste smjena Generalnog direktora JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, smjena direktora Rudnika “Kreka” u Tuzli, uvezivanje radnog staža svim radnicima u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna EP, obavezivanje na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravim i obavezama poslodavaca, ali isto tako da se odustane od primjene Pravilnika o radu, Pravilnika o radnom učinku kao i mnogih drugih zahtjeva.