Upis u prve razrede osnovnih škola u martu (VIDEO)

Upis u osnovne škole na području TK će početi u martu. Obavezan program predškolskog odgoja i obrazovanja, što je preduslov za pohađanje osnovne škole, trebao bi početi od početka aprila, precizirano je na sjednici kolegija direktora predškolskih ustanova.

Zakonska obaveza je najmanje 150 sati predškolskog odgoja i obrazovanja. Direktori predškolskih ustanova sa područja TK, sa predstavnicima Pedagoškog zavoda i Kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke utvrdili su program pripreme djece pred polazak u osnovne škole.

„Upis bi trebao biti početkom marta ove godine, tako da bi od 1. aprila mogao početi obavezan vid predškolskog odgoja i obrazovanja“,rekla je stručna saradnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK Medira Ćulum.

„To je predviđeno i okvirnim zakonima i kantonalnim zakonom. Dakle, predviđen je minimum od 150 sati u godini prije polaska u školu, koji se može realizovati po tri sata u toku 50 radnih dana“, dodao je savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanje u Pedagoškom zavodu Ramiz Nurkić.

I za djecu iz ruralnih područja gdje nema obdaništa u blizini, također će biti organizovana priprema za osnovno obrazovanje u prostorijama područnih škola. Iskustvo pokazuje da su djeca koja redovno pohađaju predškolske ustanove spremnija za osnovnu školu.

„Naša iskustva govore o tome da pri upisu ima određenih prednosti za djecu koja pohađaju duži niz godina predškolski program, međutim prolaskom ovog obaveznog predškolskog programa društvena zajednica pokušava dati priliku da se te razlike smanje“, savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanje u Pedagoškom zavodu TK Ramiz Nurkić.

Za upis djece u prvi razred osnovne škole potrebna je potvrda o mjestu prebivališta, ljekarsko uvjerenje, rodni list za dijete, kao i izvod iz matične knjige rođenih roditelja, odnosno staratelja, što predstavlja novinu.

(rtvtk)