UPFBiH i sindikati realnog sektora uputili novi apel Vladi Federacije BiH

Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i sindikata iz realnog sektora pozdravljaju konačni angažman Elektroprivrede BiH i Vlade Federacije BiH na donošenju odgovarajućih odluka koje bi trebale riješiti problem snabdijevanja električnom energijom privrednih društava u FBiH u skladu sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH.

UPFBiH i sindikati iz realnog sektora pozivaju zakonodavnu vlast, odnosno, Parlament FBiH da donošenjem odgovarajućih odluka riješe postojeću situaciju sa snabdijevanjem kompanija električnom energijom u naredne dvije do tri sedmice.  Nerješavanje ovog problema u narednih dvije do tri sedmice dovest će do nesagledivih posljedica za stanovništvo i privredu.

Predstavnici zakonodavne vlasti što prije trebaju donijeti odluke kojima će se riješiti neometano snabdijevanje električnom enegijom svih potrošača. Također, ove odluke trebaju omogućiti potpisivanje ugovora o snabdijevanju električnom energijom sa svim privrednim društvima.

Predstavnicima zakonodavne vlasti u FBiH mora biti jasno da donošenje ovih odluka znači očuvanje desetina hiljada radnih mjesta u kompanijama, povećanje plaća za zaposlene, ali i nove investicije, nova radna mjesta i siguran priliv sredstava u budžetske i vandbudžetske fondove.

UPFBiH je svo vrijeme koliko traju pregovori o cijeni električne energije za privredna društva bio i ostao posvećen pronalaženju rješenja kojim će se zaštititi građani, radna mjesta, sva privredna društva i  elektroenergetski sistem FBiH.