Univerzitet u Tuzli i EU ”Kallos” planiraju upis studenata kao i prošle godine

Do kraja sedmice, za učenike završnih razreda srednjih škola koji imaju namjeru upisati neki od fakulteta Univerziteta u Tuzli upriličena je virtuelna posjeta, odnosno organizovana promocija fakulteta putem online forme. Budući studenti imaju priliku upoznati se sa radom i ponudom određenog fakulteta. Ovakav oblik prezentacije je umjesto nekadašnje manifestacije Dani otvorenih vrata Univerziteta, a zbog pandemije korona virusa.

”Ove godine vršit će se upis studenata na studijske programe na sva tri ciklusa studija Univerziteta u Tuzli i to 46 studijskih programa na prvom ciklusu studija, 47 studijskih programa na drugom ciklusu studija i 24 studijska programa na trećem ciklusu studija”, kaže Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli.

U Univerzitetu su pripremili prijedlog Odluke o broju studenata koji će biti primljen u novoj akademskoj godini. Upućen je ka Vladi koja bi ga naredne sedmice trebala potvrditi. Radi se o prijemu oko dvije hiljade studenata, kao u tekućoj akademskoj godini. Još uvijek nije poznat tačan datum upisa na fakultete, no trebao bi biti organizovan u drugoj polovini mjeseca, nakon što budu poznati rezultati eksterne mature koju polažu učenici u gimnazijama, tehničkim i umjetničkim školama.

”Novina u odnosu na prethodnu godinu, održat će se prijemni ispiti na svim fakultetima i Akademiji dramskih umjestnosti u skladu sa naredbama i mjerama koje budu na snazi”, navodi ona.

Osim što kandidat mora položiti prijemni ispit, bodove pri upisu na fakultet donijet će i eksterna matura, pa će učenici koji je budu položili moći dobiti pet bodova od mogućih 100.

”Najvažnije od svega je da su prijemni ispit i opći uspjeh u srednjoj školi dominantni prilikom upisa na fakultet, tako da vjerujem da svi oni koji istinski žele studirati na Univerzitetu u Tuzli, da će u konačnici to uspjeti ostvariti”, ističe Nihada Delibegović Džanić, dekanesa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Što se tiče studijskih programa, nema mnogo promjena. Novina je studijski program sportski trener na prvom ciklusu na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i eko monitoring i biodetekcija voda na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Kada je u pitanju Evropski univerzitet ”Kallos” Tuzla, u novoj akademskoj godini također je planiran upis studenata kao i akademske 2020/2021, što je potvrdio rektor ovog univerziteta gostujući u našoj emisiji Sredinom sedmice.

”Nadamo se da ćemo imati bar broj kao što smo imali prošle godine. Trudit ćemo se i trudimo se od samog početka da naši studenti nauče i izađu sa diplomama i glavama koje su stekli neko znanje na našem univerzitetu”, kaže akademik prof.dr. Nedeljko Stanković, rektor Evropskog univerziteta ”Kallos” Tuzla.

Za sada nisu planirani novi odsjeci na Kallosu u Tuzli, ali će biti novih studijskih programa na Evropskom univerzitetu Brčko Distrikt. I ove godine, za studente iz boračke populacije osigurani su popusti, kao i za studente prve godine Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Evropskog univerziteta ”Kallos”.