Ukinuta prvostepena presuda Naseru Oriću

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH u krivičnom predmetu protiv optuženih Nasera Orića i Sabahudina Muhića, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je drugostepenu odluku kojom se uvažava žalba Tužilaštva BiH te se presuda Suda BiH od 9. oktobra 2017. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

Apelaciono vijeće u žalbi Tužilaštva BiH osnovanim nalazi prigovor da je prvostepeno vijeće učinilo bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 297. stav 1. tačka i) Zakona o krivičnom postupku BiH, odnosno da se presuda zasniva na dokazima na kojima se po odredbama krivičnog procesnog zakona presuda ne može zasnivati.

Iz navedenih žalbenih razloga, učinjena povreda imala je za posljedicu ukidanje prvostepene presude, saopćeno je iz Suda BiH.

Prvostepenom presudom Suda BiH od 9. oktobra 2017. godine, optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić su, na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, oslobođeni od optužbe, i to optuženi Orić da je radnjom opisanom u tački 1. dispozitiva optužnice počinio krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika propisano odredbom člana 144. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić da su radnjama opisanim u tačkama 2. i 3. dispozitiva optužnice počinili krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona.

Protiv navedene presude žalbu je izjavilo Tužilaštvo BiH zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, te zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da Apelaciono vijeće uvaži žalbu, u cjelosti ukine prvostepenu presudu i održi pretres.

Braniteljice optuženih su dostavile Sudu BiH odgovore na žalbu Tužilaštva BiH, s prijedlogom da Apelaciono vijeće odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi prvostepenu presudu.

Na sjednici Apelacionog vijeća, održanoj 8. maja, tužilac Tužilaštva BiH ostao je pri svojim navodima iznesenim u žalbi, te je istu ukratko izložio, a braniteljice optuženih su ukratko iznijele odgovore na izjavljenu žalbu. Optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić su prihvatili navode braniteljica i istakli da nemaju ništa da dodaju, navedeno je u saopćenju Suda BiH.

(Nezavisni.ba)