UKC Tuzla bogatiji za medicinsku opremu u vrijednosti 8 miliona KM

Povodom realizacije projekta nabavke medicinske opreme i dijagnostičkih uređaja ukupne vrijednosti više od 8 miliona KM delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Jakubom Suljkanovićem, posjetila je danas Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Nabavku ove opreme sa 3,3 miliona KM sufinansirala je Vlada Tuzlanskog kantona.

– Vlada TK će i u narednom periodu pružati podršku UKC-u Tuzla i učestvovati u realizaciji novih projekata nabavke opreme, kako bi smo naš Klinički centar činili još boljim, a našim građanima pružali još bolju i kvalitetniju uslugu, ali i kako bi bili konkurentniji u pružanju komercijalnih usluga građanima koji dolaze van TK, rekao je premijer Suljkanović.

Direktor UKC Tuzla Nešad Hotić je predstavnicima Vlade TK prezentovao je nabavljenu medicinsku opremu,  i kakva je direktna korist koja će biti ostvarena od svakog od pojedinih uređaja.

Izrazio je zadovoljstvo jer je  nakon dvije godine provođenja ovog postupka nabavljena sva oprema, koja je planirana.

-Radi se o našem strateškom planu da nabavimo opremu koja je našim korisnicima i nama kao ljekarima najpotrebnija, kazao je, pojasnivši da su to aparati za anesteziju,  jedna angio-sala, respiratori za djecu, inkubatori i td.

-Značajno je istaći da smo mi i do sada imali ovu opremu, ali radi se o modernijim, novijim, savremenim uređajima koji će nivo naše usluge podići na viši nivo, kazao je  Hotić i dodao da UKC Tuzla  neće na ovome stati i da će se nastaviti sa daljim ulaganjem i investicijama.

Ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić je istakao da je realizacijom ovog projekta izvršena nabavka i zamjena dotrajale medicinske opreme za hiruške grane, neonatalogiju, anesteziju, neurohirurgiju i kardiohirurgiju.

Osim premijera Suljkanovića i ministra Hadžiefendića, delegaciju Vlade činili su i ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović.

(fejm.ba)