UG 15.maj Tuzla: Odgođeni protesti

Ovim saopštenjem Udruženje kupaca SPO 15. maj želi obavijestiti javnost da su predstavnici Uprave UK “SPO 15 maj”, juče 05.02.2019.godine prisustvovali veoma konstruktivnom sastanku, na inicijativu vijećnika gosp. Mensura Alića, te su donijeti slijedeći zaključci:

1. Obavješteni smo da je konačno iznađeno zakonsko rješenje kao i finansijska sredstva za priključenje objekta SPO “15. maj” na elektroenergetsku mrežu kao što je i definisano u ODLUCI koju je u novembru 2017.god. donijelo Gradsko vijeće.

2. Obezbjeđena su sredstva, također, i za vanjsko uređenje oko objekta i asfaltiranje cijele površine koja je za to predviđena i povezivanje sa saobraćajnicama na ulaznoj i izlaznoj rampi.

3. Iduće sedmice je planiran sastanak predstavnika UK SPO “15. maj” u Gradskoj upravi sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem i njegovim saradnicima, a u prisustvu i gosp. Mensura Alića (dan i satnica će biti naknadno potvrđena), gdje ćemo insistirati na ispunjenju svih preostalih zahtjeva ka definitivnom rješenju za useljenje kupaca u stanove i etažiranje istih.

4. Zbog svega gore navedenog predstavnici UK SPO 15 maj su odlučili zaustaviti najavljene proteste u četvrtak, 07.02.2019.god. nadajući se ponovno u obećanja koja su dobili, a za koja vjeruju da će konačno biti ispunjena. Naglašavamo da ćemo svakako budno pratiti ispunjenje odluka i obećanja te ukoliko bude postojala i najmanja sumnja u njihovo ispunjenje biće organzovani ponovni protesti veći nego ikad, uzimajući u obzir da su kupci toliko puta izmanipulisani i obmanuti, te ne žele više čekati na useljenje i uknjiženje svojih stanova./UG SPO 15. maj Tuzla,06.02.2019./