Udar na džep studenata: Zbog manjih prihoda skuplji studij?

Smanjenje broja studenata i pad vlastitih prihoda na Univerzitetu u Tuzli zabrinuli su na trenutak menadžment ove ustanove, odakle je nedavno upućeno i pismo Vladi Tuzlanskog kantona u kojem se traži da se redefiniše omjer sredstava za finansiranje zaposlenika Univerziteta.

Na ovo je upozorio i predsjednik Sindikata visokog obrazovanja profesor Samir Nurić, nekadašnji rektor kojeg je prvo postavila, a potom i smijenila SDA kojom je tada rukovodio Mirsad Kukić.

– S obzirom na način kako se finansira Univerzitet, apsolutno je vjerovatno da dođu u pitanje isplate plata profesorima i saradnicima. Nema dovoljno novca, nema dovoljno studenata koji uplaćuju taj novac i padaju vlastiti prihodi Univerziteta. Smatramo da je ovo ozbiljan problem, koji je izgleda Univerzitet i Vladu TK-a iznenadio, ističe profesor Nurić.

A način na koji se finansiraju plate profesora i saradnika je jedinstven u BiH – ovaj univerzitet jedini je koji sa vlastitim prihodima učestvuje dijelom u isplati plata stalnih i povremenih zaposlenika. Tako se od vlastitih prihoda Univerziteta u potpunosti isplaćuju naknade profesorima koji se angažuju izvan ove visokoškolske ustanove, a isplaćuje se i 12 posto plata za stalne zaposlenike Univerziteta. Rektorica Nermina Hadžigrahić je uputila pismo Vladi TK-a, upozoravajući je na ovu činjenicu.

– Ovo su činjenice koje nas tjeraju da promijenimo taj omjer učešća. Ovakva praksa je imala smisla kada je Univerzitet imao mnogo studenata, ali sada kada se njihov broj smanjuje, mora se smanjiti i taj omjer, odnosno Vlada TK-a treba preuzeti finansiranje plata. Tako je na svim drugim javnim univerzitetima u BiH, kaže nam rektorica Hadžigrahić.

Nakon njenog pisma i saopštenja Sindikata, održan je i sastanak u Vladi TK-a, iz koje je saopšteno da plate za profesore nisu upitne, kao ni najavljeno povećanje plate od 6,5 posto, koje bi trebalo stupiti na snagu nakon usvajanja budžeta za 2019. Međutim, ministar obrazovanja TK-a Zlatan Muratović napominje da na sastanku nije bilo govora o promjeni omjera u kojem Univerzitet sa vlastitim prihodima učestvuje u isplati plata i naknada.

– To je tema koja će biti razmatrana u vrijeme pripreme budžeta. Ukoliko se nastavi trend pada prihoda Univerziteta, moguće je da će se morati smanjiti taj omjer. Treba reći da Univerzitet ima i druge načine da podigne prihode. Mi već godinama držimo isti iznos za upisnine, kao što je slučaj sa Medicinskim fakultetom, a nas jedan student košta sve više. Treba reći i da su cijene studija medicine u regiji daleko više nego naše, tako da će i to biti predmet budućih razgovora, kaže ministar.

(MIREN ALJIĆ – oslobodjenje.ba)