U Tuzli od 12. do 14. oktobra konferencija posvećena razvoju kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom

Konferencija posvećena jačanju kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u BiH održat će se u Tuzli od 12. do 14. oktobra.

Konferencija ima za cilj da se obilježi završetak projekta “Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u BiH” kojeg je prethodnih 6 godina Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla implementirao u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH.

Cilj projekta je povećano učešće mladih osoba sa invaliditetom u promociji prava i jednakih mogućnosti. Tokom projekta, mlade osobe s invaliditetom i njihovi roditelji i članovi porodica su zahvaljujući pripremljenom programu rada prošli set tematski osmišljenih treninga i stekli iskustva u projektu kroz mentoring program i rad u organizacijama osoba s invaliditetom, studijskim posjetama i sl.

Učešće u projektu im je pomoglo da se ohrabre, osnaže, da jasnije prepoznaju šta su to njihova prava i potrebe i da reaguju na nepravilnosti u sistemu i diskriminaciju s kojom se suočavaju.

Mlade osobe s invaliditetom, učesnici projekta, su naučili u većoj mjeri da zagovaraju za sva svoja prava, samostalno donose odluke o svojim životima, i kroz upoznavanje zakonske regulative koja obuhvata prava osoba s invaliditetom, da često i slobodno djeluju kod nadležnih institucija za određena pitanja koja su od njihovog interesa, npr. pristupačnost i sl.

Također, i roditelji i članovi porodica mladih osoba s invaliditetom su doživjeli velike promjene, te stekli znanja o pravima osoba s invaliditetom. Od bojažljivih i previše zaštitnički nastrojenih roditelja s brigom šta će biti s njihovom djecom, i od straha da im pruže podršku kako bi bili što samostalniji, izgradili su se u osnažene roditelje koji u većoj mjeri pružaju priliku svojoj djeci, članovima porodice s invaliditetom, kao i samima sebi.

Generalno, mlade osobe s invaliditetom, učesnici projekta, su danas osnaženi, novi mladi ljudi u odnosu na početak projekta. Oni hrabrije i smjelije učestvuju u društvenim tokovima, ostvaruju svoje želje, planove i snove, svjesni da će na taj način postići da budu ravnopravni članovi društva.

Konferencija će biti prilika da se podijele iskustva i postignuća iz projekta, a prisustvovat će učesnici projekta, predstavnici partnerskih organizacija – Centar za samostalni život STIL, MyRight, predstavnici institucija vlasti, medija itd.