U Tuzlanskom kantonu planirana obnova pet škola

U cilju dogovora budućih koraka i pravovremenog pokretanja procesa implementacije mjera energijske efikasnosti na pet škola sa područja Tuzlanskog kantona ministar finansija Suad Mustajbašić, ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić održali su sastanak sa prof. dr. Jasminom Mangafić sa ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

 

Riječ je o konsultacijama za korištenje sredstava Revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen radi lakšeg finansiranja projekata energijske efikasnosti u javnim objektima. Sredstva ovog fonda bit će iskorištena za dodjelu beskamatnog zajma za obnovu Osnovne škole Centar, Srednje mašinsko saobraćajne škole, Srednje građevinsko-geodetske škole i Gimnazije u Tuzli te Osnovne škole Kalesija.

Procijenjena vrijednost investicije se u 50% iznosu prenosi na Kanton, putem beskamatnog zajma, dok su preostalih 50% iznosa bespovratna sredstva.

Procijenjenom finansijskom uštedom vršit će se otplata investicije u Revolving fond a od čega će biti omogućeno finansiranje obnove drugih javnih objekata.