U Tuzlanskom kantonu blagi trend rasta broja turista

U 40 smještajnih objekata čiji rad prati Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, posjetiocima je tokom 2017. godine bilo na raspolaganju 1.816 ležaja raspoređenih u 978 soba, što je za osam posto više nego u 2016. godini.

U prošloj godini registrirano je 49.977 turista.  Najveći broj od ukupno registriranih dolazaka evidentirano je u smještajnim objektima na području Grada Tuzla (62 posto), 11 posto dolazaka evidentirano je u Gradačcu, 10 posto u Lukavcu, Srebreniku devet posto, Gračanici tri posto.

Na području TK je u 2017. godini bilo registrirano 2.291 poslovnih subjekata koji su svrstani u djelatnost pripreme i usluživanja hrane i piće, odnosno pružanje usluga u ugostiteljstvu, stoji u izvještaju Vlade TK koji je danas razmatran na sjednici.

Na području Tuzlanskog kantona smještajni kapaciteti, koji su prošli proceduru utvrđivanja minimalnih uslova i kategorizaciju te tako ispunili osnovne uslove za rad, nalaze se na području osam općina i Grada Tuzla.

(fejm.ba)