U tri kvartala 2017. u BiH investirano 630 miliona KM, najviše iz Švicarske

Po preliminarnim podacima Centralne banke BiH, u okviru Platnog bilansa, direktne strane investicije u BiH u prva tri kvartala 2017. (sa procijenjenim zadržanim zaradama) iznosile su 630,8 miliona KM ili 322,5 miliona eura, rečeno je Feni u Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA).

Ističu da podaci u okviru Platnog bilansa za period od januara do septembar 2017. ukazuju na porast stranih investicija za 60,6 posto u odnosu na isti period 2016.

U tih devet mjeseci 2017. najviše investicija registrovano je iz Švicarske, Slovenije, Saudijske Arabije, Srbije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Bugarske, Italije i Njemačke.

Centralna banka BiH će objaviti zvanične podatke o direktnim stranim investicijama za 2017. u avgustu 2018., kao i revidirane podatke za prethodne godine.

S obzirom na preliminarne podatke, te na osnovu projekata koji su u fazi realizacije i najavljenog interesa stranih investitora, u FIPA-i su optimistični u pogledu rasta direktnih stranih investicija u narednom periodu.

U FIPA-i očekuje se da će tokovi direktnih stranih investicija u tranzicijske zemlje, kojima pripada i Bosna i Hercegovina, umjereno porasti u 2017., na oko 80 milijardi dolara.

Po prognozama Direkcije za ekonomsko planiranje BiH (DEP), u sklopu dokumenta Perspektive 2018-2020. (jesen 2017.) procjenjuje se da će DSI u narednim godinama povećavati svoj udio u bruto društvenom proizvodu (BDP-u).

Direktne strane investicije za period 2017.-2020. godini, nakon pada u 2016., trebale bi se kretati po stopi od 1,7 posto za 2017. godinu, 1,9 posto za 2018, 2,1 posto za 2019. i 2,3 posto BDP-a u 2020. Prognoze Direkcije, objavljene u okviru Perspektiva 2018.-2020. iz oktobra 2017., su bazirane na očekivanim investicijama za velike energetske projekte, ali i putnu infrastrukturu.

Iz FIPA-e naglašavaju da strani investitori u Bosni i Hercegovini pokazuju veliki interes za investiranje, a takođe je značajno spomenuti i postojeće investitore koji reinvestiraju u BiH (Swisslion, Kolektor Laktaši, Boxmark Lukavac, Fabrika cementa Lukavac i ostali).

Po podacima Centralne banke BiH za period od maja 1994. decembra 2016. (Stanje DSI), ukupne direktne strane investicije u BiH su iznosile 13 milijardi KM ili 6,6 milijardi eura.

U tom periodu, najviše stranog kapitala je uloženo u okviru sektora proizvodnje (34 posto), bankarskog sektora (24 posto) i telekomunikacija (13 posto)

(Fena)