U TK redovni studenti koji napune 26 godina imat će pravo na zdravstveno osiguranje

Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona, danas ga je usvojila i Skupština Tuzlanskog kantona.

Prijedlog Odluke odnosio se na to da se napravi pravni okvir kroz Zakon o visokom obrazovanju koji će omogućiti redovnim studentima koji napune 26 godina da mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje.

“Zadužili smo Ministarstvo obrazovanja da u prvoj izmjeni Zakona o visokom obrazovanja to realizuje, odnosno zadužili smo Vladu TK da predvidi sredstva koja će omogućiti studentima da ostvare to pravo. Raduje nas činjenica da je i pred Nacrt Zakona na Federalnom nivou koji bi pomjerio tu granicu sa 26 na nekih 27 ili 28 godina, ali dok čekamo taj pred Nacrt, došli smo u situaciju da to riješimo i da budemo prvi u Federaciji koji će na ovakav način riješiti ovu problematiku”, kazao je Midhat Čaušević, zastupnik u Skupštini TK (SAD).