Djeca penzionisanih demobilisanih boraca ubuduće će imati pravo na benefit od 50 posto prilikom upisa na fakultet

Razmatranje i donošenje Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica bila je jedna od naknadno uvrštenih i prihvaćenih tačaka dnevnog reda današnje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera. U postojećem Zakonu od 2019. godine došlo je do izmjena koja se odnose na djecu nezaposlenih boraca koja su prilikom upisa na fakultet ostvarivali beneficiju u iznosu od 50 posto samo ukoliko na kraju akademske godine apliciraju na Javni poziv.

Do 2019. godine ovo pravo je egzistiralo u postojećem Zakonu o pravim boraca, a 2019. godine došlo je do izmjene, gdje je ovim kategorijama omogućeno da ostvare ovo pravo al na drugi način, odnosno primjenom drugog modaliteta, da na kraju kalendarske godine su aplicirali na Javni poziv, i da na osnovu tog poziva su ostvarivali tu beneficiju od 50 posto, ako pripadaju jednog od ovih kategorija, između ostalog nezaposlenog demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida”, istakao je Midhat Čaušević, poslanik u Skupštini TK (SDA).

Usvajanjem izmjena ovog Zakona omogućeno je svim studentima koji pripadaju boračkoj populaciji da samo sa potvrdom koju dobiju od nadležnih institucija prilikom upisa u novu akademsku godinu ostvaruju pravo na 50 posto. Također, još jedna novina u ovom Zakonu jeste da će ovo pravo ubuduće moći ostvariti i djeca penzionisanih demobilisanih boraca koji primaju najmanju ili zagarantovanu penziju.

Da se uvodi u kategoriju i demobilisani borci penzioneri sa minimalnom i zagarantovanom penzijom i njihova djeca će imati pravo na beneficiju od 50 posto”, kazao je Čaušević.

I mi smo kao klub PDA podnijeli Amandman da se i ove kategorije uvrste kada je u pitanju upisnina i plaćanje 50 posto plaćanja upisnine na fakultetima UNTZ i sve ove privilegije koje pripadaju nezaposlenim demobilisanim borcima i ostalim kategorijama da to pripadaju i borcima penzionerima sa minimalnom i zagarantovanom penzijom”, naglasio je Senad Alić, poslanik u Skupštini TK (PDA).

Važno je naglasiti da 2019. godine Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica na Federalnom nivou definisao je da djeca boraca imaju pravo na beneficiju od 50 posto preko Federalnog ministarstva obrazovanja, međutim do imlementacije Zakona nikada nije došlo, što je podstaklo Skupštinu Tuzlanskog kantona da ovaj Zakon primjenjuje na Kantonalnom nivou.

Također, na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama čime se ukida parafiskalni namet, naknade za općekorisne funkcije šuma.

Radi se o naknadi u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda, koju plaćaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona.

Tako da će se ukinuti parafiskalna naknada prema poduzetnicima, koja se obračunavala u iznosu na bruto prihod što je non sens, jer se to rijetko gdje dešava. Meni je nepoznato da bilo koji drugi kanton ima obračun parafiskalnih nameta na bruto prihod privrednog subjekta”. kazao je Husein Tokić, nezavisni zastupnik u Skupštini TK.

Ukidanjem parafiskalnog nameta privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona bit će rasterećeno poslovanje za oko 2,5 miliona KM na godišnjem nivou, te će doprinijeti stvaranju bolje poslovne prilike i unapređenju poslovnog okruženja, što će u konačnici osigurati i dobru podlogu za otvaranje novih radnih mjesta.

 

(rtvslon.ba)