U Sloveniji i Njemačkoj zaposleno 10.774 građana BiH, najviše varilaca

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić izjavio je da su u Bosni i Hercegovini krajem prošle godine bile registrirovane 475.084 nezaposlene osobe, što je najmanji broj od kada Agencija vodi tu statistiku.

U Sloveniji i Njemačkoj prošle godine posredstvom Agencije zaposleno je 10.774 građanina BiH, što je za 79 posto više nego 2016, a izdato je 23.387 radnih dozvola za državljane BiH

Na konferenciji za novinare u Sarajevu Bandić je naveo da je tokom prošle godine nastavljen pozitivan trend na tržištu rada, te da se broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH smanjio za 34.938 ili 6,8 posto.

“Registrovana nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 22.508 osoba i iznosi 349.699, a u Republici Srpskoj se smanjila za 11.542 osobe i iznosi 114.364 osobe, dok se u Brčko Distriktu smanjila za 880 osoba i iznosi 11.021 osoba”, naveo je Bandić.

Po njegovim riječima, u 2017. godini ukupno su zaposlene 140.043 osobe sa evidencija nezaposlenih, što je za 7.852 osobe ili 5,9 posto više u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja najveći broj zaposlenih osoba sa evidenacija zavoda dosad.

Poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u prošloj godini prijavili ukupno 61.296 potreba za zapošljavanjem novih radnika, što predstavlja smanjenje za dva posto u odnosu na predhodnu godinu. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti odnosni se na osobe sa trećim stepenom obrazovanja – KV radnici 32,66 posto, te radnici sa SSS 28,02 posto.

Bandić je naveo i podatak da su krajem 2017. godine u BiH bile registrovane 753.202 zaposlene osobe, te da se broj zaposlenih osoba povećao za 15.248 osoba ili 2,8 posto.

“Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2017. godinu iznosila je 20,5 posto. U odnosu na 2016. godinu manja je za 4,9 postotnih poena. To smanjenje predstavlja najveće smanjenje od kada se provodi anketa i trenutna anketna stopa nezaposlenosti je najniža ikada zabilježena u BiH od kada se anketna stopa računa, a to je od 2006. godine”, naveo je Bandić.

Prema Bandićevim riječima, u Sloveniji je zaposleno 9.923 osoba iz BiH, koliko je izdato i radnih dozvola u ovoj zemlji.

“Od početka provođenja Sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji, od marta 2013. godine do kraja 2017. ukupno je izdato 19.909 radnih dozvola našim građanima”, rekao je Bandić novinarima u Sarajevu.

On je naveo da je najviše zaposleno varilaca 23 posto, vozača 22,8 posto, zidara 6,5 posto, bravara četiri posto, te dodao da se sva ta zanimnja odnose na srednju stručnu spremu ili na kvalifikovane radnike, dok se svega tri posto potražnje odnosi na visoko obrazovanu radnu snagu, i to mašinske i građevinske inžinjere.

Prema Bandićevim riječima, plate se kreću u bruto iznosu od 800 do 2.400 eura, a uglavnom ja zapošljavana radna snaga između 25 i 40 godina starosti.

Kada je riječ o zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj, on je naveo da je prošle godine za državljane BiH izdato 851 radna dozvola.

“Od početka provođenja dogovora u 2013. godini do kraja 2017. godine u Njemačkoj je po ovom osnovu izdato 3.478 radnih dozvola našim građanima”, istakao je Bandić i dodao da se plate radnika kreću u minimalnom iznosu od 1.800 eura bruto u prvoj godini.

(bosanski.com)