U januaru smanjena proizvodnja struje, a povećana proizvodnja mrkog uglja

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u januaru 2022. godine iznosila je 899 gigavat-sati, dok je u istom mjesecu 2021. godine zabilježen 1.161 gigavat-sata.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 41,6 posto, termoelektrane sa 54,5 posto, a vjetroelektrane sa 3,9 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u januaru ove godine iznosila je 326.427 tona, a u istom mjesecu 2021. godine 314.621 tonu. Proizvodnja lignita u FBiH u januaru  2022. je 80.993 tona, a u januaru 2021. godine 109.578 tona.

“Proizvodnja koksa u FBiH u januaru 2022. godine evidentirana je u iznosu 78.302 tone, a u istom mjesecu 2021. evidentirano je 80.985 tona”, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva 72.547 tona, zatim bezolovnog motornog benzina 11.406 tona, lož ulja ekstra lako i lož ulja S˂1% 5.452 tone.