U Gradačcu obilježena godišnjica akcije Istok 94

U Gradačcu je obilježena godišnjica akcije „Istok 94“, kada je oslobođen sjeverni dio ove općine.

Delegacije su odale počast žrtvama i položile cvijeće na spomen obilježja, a potom su u koloni sa građanima i učenicima pješačili preko Mionice, Ahmetaša i Unkića do Sibovca, gdje je održan historijski čas.

Gradačac je tokom rata od 1992. do 1995. godine pretrpio ogromna razaranja jer je bio u direktnom kontaktu sa neprijateljskim snagama i 75 posto teritorije je bilo prohodno za tenkove, što je neprijatelju olakšavalo probijanje linija.

Učesnici kažu da je na području Općine Gradačac padalo i po 5.000 granata dnevno. U junu 1992. godine kompletno stanovništvo je evakuisano i premješteno uglavnom u Srebrenik i Tuzlu, dok su se na linijama vodile teške bitke.

Organizatori i nekadašnji komandant 107. viteške motorizovane brigade Sadan Imamović podsjetili su na značaj ove bitke za odbranu.

– Mi smo svakodnevno na našoj teritoriji imali kako jedinice iz Srebrenika, Gračanice, Lukavca, Banovića, Tuzle. Branili smo Gradačac jer smo znali da ako Gradačac padne da je to odmah jedan koridor do Majevice, postojala je mogućnost da se Gračanica povuče jer bi ostala u klinu i ne bi mogla da opstane, a samim tim dolazio je u pitanje opstanak Tuzle i drugih krajeva – kazao je Imamović.

Neke od značajnijih akcija bile su “Zapad 92”. kada su vraćene privremeno zauzete teritorije, sela Rajska, Novalići i Jasenica, te akcija “Istok 94” kada je vraćen sjeverni dio općine Gradačac. Bitke su se vodile deset dana. Za to vrijeme, poginulo je 20 boraca, 16 iz Gradačca i četiri iz Srebrenika.

– Dan 17. oktobra 1994. Armija BiH je izvojevala veličanstvenu pobjedu nad agresorom, oslobodila 25 kvadratnih kilometara, gdje su naše snage otvorile prednji kraj neprijateljske odbrane. Pomjerili smo neprijatelja i zauzeli novu liniju, kanal Topčegić, Visovi, Breskvik, kota 166 i Taborište – izjavio je predsjednik JOB „Unija veterana“ Gradačac Munever Beširović.

Godišnjica akcije “Istok 94” obilježena je odavanjem počasti žrtvama, polaganjem cvijeća na spomen obilježja, pješačenjem u koloni do Sibovca gdje je održan historijski čas.

– Učešće su uzeli omladina, djeca, učenici, građani, da se taj dan ne zaboravi i da zaista predstavlja jednu od slavnih stranica naše historije, pogotovo kad je u pitanju 107 viteška motorizovana brigada – rekao je predsjedavajući OV Gradačac Enir Šakić.

Također u okviru obilježavanja značajnih datuma u Gradačcu u ponedjeljak, 22. oktobra bit će obilježena i bitka za oklopni voz, koja je 1992. godine značila prekretnicu nakon zarobljavanja velike količine naoružanja što je doprinjelo odbrani.

S obzirom na historijski značaj, ovaj datum je proglašen i Danom općine Gradačac.

(nezavisni.ba)