U Galeriji „GM“ u Tuzli otvorena izložba slika Rusmira Salihbegovića

Galerija „GM“ u Tuzli kontinuirano organizuje izložbe slikara sa raznih strana svijeta, koje privlače mnogobrojne slikare i iz Tuzle i Tuzlanskog kantona da prisustvuju izložbama , da pogledaju kakva su djela koja slikari izlažu. Svakako je evidentno da ima raznih umjetničkih trendova koja zainteresuju slikare i svako djelo koje je izloženo duboko promatraju , jer mnogi za svoj rad izaberu i posebne boje  koje na poseban način daju oličenju kraja iz kojeg slikar i dolazi. Ovih dana je otvorena izložba  autora poznatog slikara u Tuzli, Rusmira Ruleta Salihbegovića , koja je zainteresovala  ljubitelje likovne umjetnosti, a ljepota djela ulja na platnu  velikih formata i veselih boja  na zidovima uljepšala su veliki galerijski prostor Galerije „GM“.

Izložbu je otvorio akademik Enver Mandžić , koji je ovom prilikom istakao, da su na izložbi predstavljena 21 djela iz četiri ciklusa, ulja na platnu jer autor Salihbegović je veliki ljubitelj pejzaža, kroz koja nas vodi u ljepotu prirode , vode i šume u prirodu koja odmara publiku, bar na tren u svakom momentu njigovog likovnog izričaja, kojim se predstavio tuzlanskoj publici. Veliki formati njegovih djela zasigurno govore da je slikar Rusmir Salihbegović svoje opredjeljenje pronašao u svjetskim metropolama , kao što je Pariz i Firenca ili u Dubrovačkim galerijama  u kojima slikari izlažu svoja djela u velikim formatima, ponekad u manjem broju, a otvaranje je samo izlaganje , koje govori sve , u kojima je utkana sva duša umjetnika. Izložena djela na izložbi govore o radosti života i vesele boje zasigurno šalju poruku da tamu života treba zaboravitii i veseliti se danima u svakom trenutku.

O slikaru Rusmiru Salihbegoviću je likovni kritičar Atif Kujundžić zabilježio, da je u likovnom životu Tuzle, poslije Đorđa Mihajlovića, došli su slikari Ismet Mujezinović, Memo Dervišević, Mevludin Ekmečić, Nezir Čorbić, Zdravko Novak i Rusmir Salihbegović. Slikar Salihbegović je u Tivtu uradio restauraciju fresaka u crkvi XIV vijeka , što govori da se slikar bavio i drugim tehnikama svog slikarskog opusa. Rusmir Salihbegović je rođen 1948. godine u Živinicama. Živi i radi u Tuzli i svakako je prepoznatljiv kao poznati tuzlanski slikar. Zasigurno je da će mnoge ljubitelje likovne umjetnosti zainteresovati izložba  koja se može pogledati svaki dan od 8 do 18 sati i subotom od 9 do 15 sati , pa se preporučuje i  školama da posjete izložbu koja je otvorena do 20 aprila 2019. godine.

   Duška REBIĆ