U Federaciji BiH u martu smanjena nezaposlenost

U Federaciji Bosne i Hercegovine, u martu ove godine je zabilježeno smanjenje nezaposlenosti, saopćio je Federalni zavod za zapošljavanje.

– Dana 31.3.2022. godine, na evidencijama službi za zapošljavanje u Federaciji BiH bilo je registrirano 295.220 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 2.703, odnosno 0,91%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih je 173.232, odnosno 58,68%. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, 203.693 (69%) su stručne, 91.527 (31%) je nestručnih osoba, a  88.705 (30,05%) prvi put traži zaposlenje. U evidenciji nezaposlenih bilo je 67.078 osoba dobi između 15 i 29 godina, navedeno je u saopćenju.

 

Među nezaposlenima je najviše kvalifikovanih radnika (93.089 ili 31,53%) te nekvalifikovanih radnika (86.761 ili 29,39%), a slijede osobe sa srednjom stručnom spremom (81.692 ili 27,67%) i visokom spremom (22.623 ili 7,66%), osobe s PKV (4.410 ili 1,49%), VKV (779 ili 0,26%) i osobe sa NSS (356 ili 0,12%).

U istom mjesecu zabilježeno je 11.034 korisnika novčane naknade, dok su pravo na zdravstveno osiguranje u martu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarile 208.052 osobe. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje putem kantonalnih službi za zapošljavanje koristilo je 506 osoba.

 

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, dana 28.2.2022. godine u Federaciji BiH je bilo 531.485 registrovanih zaposlenih osoba. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 6.088, a u odnosu na prethodni mjesec za 987.