U FBiH za proljetnu i jesenju sjetvu isplaćeno oko šest miliona KM podsticaja

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je donijela izmjene i dopune Programa poticaja za 2020. godinu. Time su ukinuta ranija ograničenja u biljnoj i animalnoj proizvodnji za fizičke osobe, poljoprivredne obrte i pravne osobe, a proizvođačima osigurano pravo na dodatna poticajna sredstva za svako ostvareno povećanje proizvodnje. Svi rokovi navedeni u Programu i Pravilnicima prolongirani su zbog donesenih mjera ograničenja kretanja ljudi u vrijeme pandemije koronavirusa i reduciranog rada službenika u općinama.

Operativnim planovima su osigurana sredstva za isplatu redovnih poticajnih sredstava za proizvodnje u 2020. godini.

Podrška za sufinansiranje proljetne sjetve realizirana je u 70 gradova/općina u ukupnom iznosu od 4.747.189,32 KM, a za sufinansiranje jesenske u 48 gradova/općina u ukupnom iznosu od 1.231.323,68 KM.

U aprilu 2020. godine je Federalno ministarstvo uspostavilo kreditnu liniju s Razvojnom bankom FBiH s ciljem obezbjeđenja povoljnih uslova za investicijska ulaganja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije na principu da korisnik obezbjeđuje 25 posto sredstava vlastitog učešća, 25 posto grant sredstava obezbjeđuje Ministarstvo, a 50 posto Banka (rok otplate kredita do 15 godina, grace period do 36 mjeseci, nominalna kamatna stopa je tri posto fiksna na godišnjem nivou). Od uspostavljanja ove kreditne linije u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije ukupno je investirano 5,8 miliona KM. Do sada je u ovu svrhu Federalno ministarstvo potpisalo ugovore sa osam klijenata u ukupno iznosu od 566.842,75 KM, dok su dva ugovora u proceduri potpisivanja.

Za kapitalna ulaganja u okviru modela ruralnog razvoja, odobreno je 649 zahtjeva u ukupnom iznosu od 7.509.730,29 KM.

Po osnovu investicijskih ulaganja u poljoprivredu i prehrambenu industriju u 2020. godini, za koje je ovo ministarstvo obezbijedilo grant sredstva u iznosu od 25 posto, putem kreditne linije kod Razvojne banke i putem kapitalnih ulaganja u okviru modela ruralnog razvoja, ukupno je investirano 35,8 miliona KM.

U okviru modela ostalih vrsta podrški, odobrena su sredstava zadrugama za otkup proizvedenih poljoprivrednih proizvoda u iznosu od 184.428,05 KM, što je značajno doprinijelo mogućnosti plasmana istih, odnosno smanjenju viškova poljoprivrednih proizvoda na tržištu Federacije BiH.

U okviru isplate redovnih poticaja, do sada je isplaćeno 54.315.000 KM za animalnu i 10.562.000 KM za biljnu proizvodnju.

Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19 u prošloj godini je bio obuhvaćen 31 privredni subjekt u ukupnom iznosu od 8.199.933,02 KM. Ova mjera se odnosila na izvozno orijentisana preduzeća u ovom sektoru.

U Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od tri miliona KM na ime subvencioniranja odnosno regresiranja kamata i troškova garancija na kredite odobrene putem garantnog programa.