U BiH 80 posto domaćinstava posjeduje automobil

”Prema podacima Agencije za statistiku BIH u BiH živi 3.843.126 stanovnika. Ako uzmemo da prosječno u domaćinstvu žive 3 osobe, dobijemo da u BiH imamo 1.281.042 domaćinstava, što vezano za analizu znači da u BiH uslovno 80 posto domaćinstava posjeduje cestovno motorno vozilo”, navedeno je u analizi koju je proveo BIHAMK.

U BiH ima ukupno 1.021.120 registriranih vozila. Od tog broja 623.249 je registrirano u FBIH, u RS-u 365.325, a u Brčko Distriktu 32.546.

U BiH je u 2017. bilo aktivnih 1.336.464 vozačkih dozvola, od toga 824.386 u FBIH, 478.694 u RS-u, te 33.384 u Brčko distriktu.

Ukoliko posmatramo navedene podatke o ukupnom broju registriranih cestovnih motornih vozila i broju aktivnih vozačkih dozvola u BiH za 2017. godinu primjećujemo da je broj aktivnih vozačkih dozvola veći od broja registriranih cestovnih motornih vozila u oba entiteta kao i u Distriktu i to za 315.344 ili 30,9 posto.

Gledano u postocima u FBiH ima 32,3 posto više aktivnih vozačkih dozvola nego registriranih cestovnih motornih vozila, u RS 31,00 posto više aktivnih vozačkih dozvola nego registriranih cestovnih motornih vozila dok u Brčko Distriktu ima 2,6 posto više aktivnih vozačkih dozvola nego registriranih cestovnih motornih vozila.

U BiH ima 315.344 više aktivnih vozačkih dozvola nego registriranih cestovnih motornih vozila tj. da na 3 aktivne vozačke dozvole uslovno dođe jedno cestovno motorno vozilo ili postotno izraženo oko 69 posto osoba koji posjeduju aktivnu vozačku dozvolu posjeduju i vlastito motorno vozilo.

(Radiosarajevo.ba)