Tuzla u petak dobija v.d. gradonačelnika

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Tuzle, predsjedavajuća vijeća Nataša Perić, sazvala je šestu vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle, na kojoj će biti izabran vršioc dužnosti gradonačelnika grada Tuzle.

Sjednica će se održati u petak 02. 12. 2022. godine sa početkom u 10,00 sati, u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović odlučio je da preuzima mandat u Predstavničkom domu Parlamenta BiH koji je osvojio na posljednjim Općim izborima, a što je podrazumijevalo i ostavku na mjestu gradonačelnika.

Statutom Grada Tuzle je propisano da dužnost gradonačelnika u slučaju prestanka mandata i u slučaju opoziva, do ponovnog izbora, vrši osoba izabrana od Gradskog vijeća Tuzla natpolovičnom većinom.

Mandat vršioca dužnosti gradonačelnika može trajati najduže tri mjeseca od dana prihvatanja Imamovićeve ostavke, shodno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH.

U tom periodu se moraju organizirati prijevremeni izbori, a koje raspisuje Centralna izborna komisija BiH.