Turizam i pandemija, kako dalje?


Na osnovu Pravilnika o radu, u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla održana je sjednica odbora Udruženja trgovine, ugostiteljstva i  turizma u proširenom sazivu sa dnevnim redom “Turizam i pandemija, kako dalje”.

U raspravi koju su vodili najodgovorniji ljudi iz ove oblasti, fokus je stavljen najviše na sajmove koji su donosili godišnje procvate turizma. U ovo vrijeme zbog nemogućnosti putovanja i sajamskih događaja turizam je doživio pad. Otkazivanje velikih sajmova u svijetu također je utjecalo na pad turizma na širim prostorima.


– U vrijeme pandemije na udaru problema prvo su se našli turizam i  ugostiteljstvo jer su trebali zadržati radnike i ne zatvarati firme. Iako se u nekim slučajevima to nije moglo izbjeći, nisu imali podršku od strane kantona i Vlade Federacije,  posljedice su prouzrokovane štete turizmu. Veoma je teška situacija, treba da se organizujemo i da sve što je narušeno i izgubljeno– istakao je Kasim Selimović, predsjednik Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i  turizam Kantonalne privredne komore Tuzla, te pozvao vlasti da pomognu sektor turizma u teškim uslovima poslovanja u vrijeme pandemije.


Sajam turizma i ekologije ”List” Lukavac nije prekidao održavanje sajma u vrijeme pandemije, a održavanje ove godine je pomjereno umjesto u mjesecu maju, održat će se u septembru. Moramo tražiti izlagače, počinjemo se pripremati uz poštivanje epidemioloških mjera, ističe Izet Nuhanović, direktor Sajma turizma i ekologije List Lukavac.


Direktor Tuzlanskog sajma, Zlatko Alidžanović ističe da je sajamski sektor i  kompletna sajamska industrija na “koljenima”. Velike sajamske izložbe i sajamski centri su odgođeni kod nas ali i u svijetu. Naše Udruženje radi na tome da ne propadne turizam, a nadamo se da će nas Vlada pomoći, istakao je Zlatko Alidžanović, predsjednik uprave Tuzlanskog sajma,


Duška REBIĆ