Transparency International BiH: Tužilaštvo TK je među najefikasnijim u procesuiranju slučajeva korupcije

Prema analizama Transparency Internationala BiH Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je među najefikasnijim u procesuiranju slučajeva korupcije na ovom području. Ovo tužilaštvo ima najveći broj krivičnih prijava koje se tiču isključivo korupcije i taj broj na godišnjem nivou iznosi između 150 i dvije stotine prijava na osnovu kojih se dalje vrše istrage i podižu optužnice.

„Na osnovu naših optužnica tokom prošle godine je doneseno 35 osuđujućih presuda, od toga je 11 presuda s izrečenim kaznama zatvora, dvije s novčanim kaznama i 22 presude s uvjetnim osudama“, navodi Admir Arnautović, glasnogovornik Tužilaštva TK-a.

S druge strane, Komisija za borbu protiv korupcije pri Skupštini Tuzlanskog kantona je u proteklom periodu zaprimila i proslijedila ukupno 205 predmeta nadležnim institucijama. Većina prijava je pristigla, kažu nam, anonimno, no svaka od njih je jedan korak više u borbi zbog čega treba nastaviti tim tempom.

Najviše pristiglih prijava se odnosi na korupciju pri zapošljavanju i neosnovanom napredovanju u službi, kažu iz komisije. A što se tiče oblasti u kojima je korupcija sveprisutna, složni su da su najugroženiji zdravstvo i obrazovanje. A put do rješenja tako kompleksnog problema je pun prepreka koje, da bi se prešle, zahtijevaju uključenost svih.