TK: Za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije izdvojeno 1,5 miliona KM

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zoran Blagojević potpisao je danas ugovore sa braniocima i članovima njihovih porodica o ostvarivanju novčanih sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje.

Ministarstvo je nakon provedene procedure utvrdilo konačnu rang listu te će kod 45 poslodavaca biti zaposleno 79 osoba dok je za samozapošljavanje 59 osoba izdvojeno 632.451 KM.

Projekat je ove godine prema riječima ministra Blagojevića nešto modifikovan.

„Na ovaj projekat su mogle konkurirati firme koje zapošljavaju članove boračke populacije i mogli su direktno borci koji bi otvorili neki obrt i sami sebe zaposlili. Mi smo primili 119 prijava a od toga je 104 pozitivno ocijenjeno. 138 ljudi će od početka narednog mjeseca dobiti novo uposlenje“, naglašava ministar Blagojević.

Za projekat zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije i članova njihovih porodica u 2022. godini Ministarstvo za boračka pitanja TK planiralo je sredstva u iznosu od 2 miliona KM. Za zapošljavanje 138 osoba koje su danas potpisale ugovore bit će utrošeno nešto manje od 1,5 miliona KM.

Preostala finansijska sredstva u iznosu od 533.255 KM Ministarstvo za boračka pitanja planira utrošiti u ponovljenom javnom pozivu.

„Mi ćemo obnoviti konkurs u narednih 15 dana i ova sredstva koja su ostala da ih potrošimo na istu namjenu. Nećemo ih prebacivati ni na kakav drugi projekat nego ćemo ponoviti konkurs“, kazao je ministar Blagojević.

Za realizaciju sljedećeg javnog poziva planirano je da traje 15 umjesto 30 dana a u resornom ministarstvu se nadaju da će posao u ovoj godini samo preko ovog projekta dobiti nešto manje od 200 ljudi.