TK: Šta donose izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju?

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici utvrdila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Razlog za donošenje zakona su uočene pravne praznine i nedorečenosti koje bi trebalo otkloniti kako bi se unaprijedio predškolski odgoj i obrazovanje.

Jedno od predloženih zakonskih rješenja tiče se upisa u predškolsku ustanovu djece sa lakšim smetnjama i poteškoćama u razvoju. Dosadašnje rješenje je bilo da se takva djeca upisuju u predškolsku ustanovu tek na osnovu nalaza i mišljenja komisije za procjenu sposobnosti djece.

Također je predviđeno da kraće programe predškolskog odgoja i obrazovanja mogu realizovati i igraonice pri bibliotekama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udruženjima, drugim pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima.

Novim stavom propisuje se da se javne i privatne predškolske ustanove, kao i igraonice, osnivaju u skladu sa principima, uslovima i kriterijima utvrđenim ovim zakonom.

Dokument je proslijeđen u redovnu skupštinsku proceduru.