Tender od 4,3 miliona KM: U Lukavcu će se graditi kolektor za otpadne vode

Općina Lukavac objavila je tender za izvođenje radova na izgradnji kolektora za oborinske vode i kolektora otpadnih voda kako bi se grad povezao sa lokacijom za centralni uređaj za prečišćavanje u Lukavcu, saznaje Akta.ba.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 4.384.615,49 KM bez PDV-a, a krajnji rok za prijem ponuda je 23.08.2017. godine do 11:30sati.

Prema projektnom zadatku, kolektor je dimenzionisan na sanitarno fekalne otpadne vode za sljedeće mjesne zajednice: Lukavac Grad, Lukavac Mjesto, Bistarac Gornji, Bistarac Donji, Huskići, Hrvati, Modrac, Tabaci i Puračić.

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, svi građevinski, montažni, zanatski i drugi radovi moraju biti u skladu sa najnovijim izdanjima odgovarajućih standarda ili u skladu sa najnovijim izdanjima odgovarajućih prihvatljivih međunarodnih, nacionalnih ili industrijskih standarda koje predloži izvođač, a Investitor utvrdi da su isti ili bolji od navedenih standarda.

Prije uvođenja izvođača u posao, Općina Lukavac preuzima obavezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa o čemu je upoznat izvođač radova i o istom će biti sačinjen zapisnik sa materijalnim dokazima u prilogu istog na navedene okolnosti.

Izvođač se obavezuje izvršiti ugovorene radove u roku od 350 radnih dana.

(Akta.ba)