Sutkinji Azri Miletić dvije i po godine zatvora

Državni sud osudio je sutkinju Azru Miletić na dvije i po godine zatvora zbog primanja dara i drugog oblika koristi.

Miletić je proglašena krivom da je primila dio obećanog dara preko posrednika S1, u iznosu od najmanje 3.000 maraka, radi pogodovanja u predmetu protiv Rame Brkića i Senada Šabića.

Oslobođena je optužbe za djelo kršenje zakona od strane sudije, uz obrazloženje da Državno tužilaštvo nije uspjelo dokazati da je svjesno kršila Zakon o krivičnom postupku.

Izrečena joj je mjera zabrane vršenja nosioca pravosudne funkcije od tri godine.

Od Miletić se presudom oduzima imovinske korist od 3.000 eura, koji je dužna uplatiti u roku od tri mjeseca do dana pravosnažnosti presude.

Sutkinja Biljana Ćuković je navela u obrazloženju da iako je Sud utvrdio da su naredbe za provođenje posebnih istražnih radnji bile nezakonite, na osnovu iskaza saslušanih svjedoka i ostalih dokaza utvrđena je odgovornost suspendovane sutkinje Miletić.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

(Detektor.ba)